Het gebouw

Aangepastheid, gezelligheid, meubilair, milieu, netheid, omgeving, onderhoud, verwarming, brandveiligheid

1. Aangepastheid

Het gebouw dient perfect aangepast te zijn aan de mobiliteit van de bewoner. Dit betekent dat er geen oneffenheden in de vloer zijn.

Overal waar mogelijk zijn in de gangen leuningen voorzien. De toiletten zijn uitgerust met handgrepen.

Aangepastheid betekent ook dat nagekeken wordt of men zich bij het vallen niet kan bezeren, of dat alle lichtschakelaars gemakkelijk te bereiken zijn.

2. Gezelligheid

We willen dat Residentie Domein Castelmolen een plaats is waar men zich thuis voelt. Dit uit zich onder meer in een gezellige inrichting. Het gebruik van fleurige gordijnen, tafelnapjes, foto's en schilderijen, lampenkapjes, … past hierin.

Gezelligheid betekent voor iedere bewoner iets anders. Daarom wordt aan iedereen de vrijheid gelaten om maximaal eigen meubilair mee te brengen en de kamer ermee in te richten. Foto's, beeldjes, … vormen geen enkel probleem.

3. Meubilair

Het meubilair dient in een goede staat te zijn en aangepast aan het gebruik in een rusthuis. Dit houdt, naast stevigheid, onder meer in dat er gewerkt wordt met afgeronde hoeken, tafels waar geen etensresten tussen hoekjes kunnen blijven zitten, veilig meubilair (vermijden van omvallen van stoelen en zetels). Daarnaast dient er een groot gebruiksgemak te zijn.

Voor de zwaarder zorgbehoevenden zijn er hoog-/laagbedden ter beschikking. Dit komt zowel hun eigen gezondheidstoestand ten goede als die van het personeel (minder rugbelasting).

4. Milieu

Ook aan het milieu wenst Residentie Domein Castelmolen aandacht te geven. In de keuze van materialen zal ook rekening gehouden worden met de recycleerbaarheid ervan.

Oude geneesmiddelen worden onmiddellijk teruggegeven aan de apotheker, die ze via de geëigende kanalen kan laten verwerken.

Spuiten en mogelijks besmet afval worden apart ingezameld.

5. Netheid

De netheid van Residentie Domein Castelmolen dient 100% te zijn. Dit is de verantwoordelijkheid van ieder personeelslid en niet enkel van diegenen die instaan voor het poetsen. Ieder personeelslid dat een onreinheid waarneemt, dient dit op te kuisen of minimaal te signaleren.

De gemeenschappelijke ruimten worden iedere dag gepoetst. De kamers minimaal eenmaal per week, of zoveel meer wanneer noodzakelijk. Iedere dag wordt de kamer tijdens de verzorging netjes gelegd. Bevuilde lakens dienen onmiddellijk verwijderd en vervangen te worden.

Er wordt gebruik gemaakt van professionele reinigingsproducten en -methodes. Het personeel wordt opgeleid om hiermee te werken.

Aan het sanitair wordt speciale aandacht gegeven.

6. omgeving

Ook de omgeving van Residentie Domein Castelmolen dient goed onderhouden te worden. Een afgereden grasveld, een mooie oprijlaan, het behoort allemaal tot het goede imago.

Afvalcontainers en vuilzakken zullen zodanig gestockeerd worden dat ze uit het zicht zijn.

De aanleg van een tuin, met daarin zitbanken, waarin bewoners kunnen wandelen en kunnen genieten van bloemen en struiken verfraait de omgeving.

7. Onderhoud

Niet alleen dient het gebouw netjes te zijn, het dient zich ook in een goede staat van onderhoud te bevinden.

Een klusjesman dient in te staan voor het volledig onderhoud van het gebouw.

8. Verwarming

De temperatuur in de gemeenschappelijke ruimtes in huis bedraagt steeds minimaal 22 graden, ongeacht de buitentemperatuur.

Ook in de kamers wordt deze temperatuur gegarandeerd.

In de badkamers moet minimaal tot 26 graden verwarmd worden.

9. Brandveiligheid

Inzake brandveiligheid dient het gebouw volledig te voldoen aan de wettelijke bepalingen terzake (Koninklijk Besluit van 12 maart 1974 tot vaststelling van de veiligheidsnormen waaraan de rustoorden voor bejaarden moeten voldoen).

Het personeel wordt getraind in brandpreventie, het blussen en de acties die tijdens een brand gebeuren.