Verzorging

Toepassing van integrerende verpleegkunde, hygiëne, medische begeleiding, zorgtechnieken

1. Toepassing van integrerende verpleegkunde

De basis van de werking inzake verpleging en verzorging in Residentie Domein Castelmolen vinden we terug in de theorie rond integrerende verpleegkunde. Dit houdt in dat de werking uitgaat van de bewoner als totale mens en dat dienstverlening en aandacht voor iedere bewoner in zijn totaliteit bekeken wordt in plaats van in vele kleine deeltjes. Dit sluit eveneens aan bij de holistische mensvisie.

Op regelmatige tijdstippen dient de hoofdverpleegkundige in te staan voor de evaluatie van de werking.

Integrerende verpleegkunde houdt een verregaande delegatie van taken in zodat ieder personeelslid een grote verantwoordelijkheid voor het welzijn van iedere bewoner krijgt.

Zoals reeds in hoofdstuk 6.4. vermeld, dient ieder personeelslid steeds een volledige professionaliteit aan de dag te leggen. Het zichzelf blijvend scholen in nieuwe verzorgingstechnieken maakt hiervan een onderdeel uit, los van de bijscholingen die door Residentie Domein Castelmolen georganiseerd worden.

2. Hygiëne

De hygiëne en de steriliteit, waar nodig, dienen totaal te zijn tijdens de verzorging. Ieder verzorgend personeelslid dient aandacht te besteden aan de hygiëne van de gebruikte materialen en de hygiënische omstandigheden waarbinnen de verzorging gebeurt. Ten gevolge hiervan kunnen enkel kleine, niet storende huisdieren, zoals vogels en vissen in Residentie Domein Castelmolen gehouden worden.

3. Medische begeleiding

De verzorging en verpleging van de bewoners staat steeds onder toezicht en leiding van de huisarts van de bewoner. Geen afwijking van de instructies zal gebeuren, dan minimaal met telefonische toestemming van de huisarts.

De hoofdverpleegkundige of bij diens afwezigheid het hoofd bewonerszorg dient op regelmatige tijdstippen te evalueren of de huisarts dient geconsulteerd te worden. Ook bij twijfel dient de huisarts gecontacteerd te worden.

4. Zorgtechnieken

De toepassing van nieuwe zorgtechnieken wordt regelmatig geëvalueerd. Belangrijk hierbij is het rechtstreeks nut en het welbevinden van de bewoner.

Bij het zoeken van nieuwe zorgtechnieken en nieuwe materialen is een actieve rol weggelegd voor de hoofdverpleegkundige en het hoofd bewonerszorg en de kwaliteitscoördinator . Zij dienen de directie hierover regelmatig te informeren en wanneer nodig of gewenst implementeren zij de nieuwe technieken.