Voeding

Bediening, eetcultuur, hygiëne, ingrediënten

1. Bediening

Bij de bediening dient men er steeds van uit te gaan dat de bewoner "op restaurant" eet. Dit houdt in dat de omgeving fijn verzorgd is, het porselein en het bestek proper zijn, de tafel zuiver en netjes geschikt is, het restaurant proper is vooraleer de maaltijden starten, enz.

Bijzondere aandacht wordt gegeven aan die bewoners die het wat moeilijker hebben met eten. Zij krijgen de nodige ondersteuning en aangepast voedsel. Ieder personeelslid dient er aandacht voor te hebben dat geen bewoner het restaurant verlaat dan na gegeten te hebben.

De maaltijden worden op de kamer of in de polyvalente zaal bediend. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de ondersteuning van de zelfredzaamheid van de bewoner inzake eten. De maaltijd dient in het bereik van de bewoner geplaatst te worden en er dient aandacht te zijn voor een mogelijke hulpvraag. Ook hier geldt de regel dat afdienen pas kan nadat de bewoner de maaltijd beëindigd heeft.

Het menu wordt wekelijks op voorhand uitgehangen per blok en aan de inkom. Voor bewoners die een dieet dienen te volgen wordt zoveel mogelijk het menu voor de andere bewoners benaderd.

Persoonlijke voorkeuren van bewoners worden bijgehouden op een individuele fiche. De sociale dienst zorgt voor het actualiseren van deze fiches en het doorgeven naar de keuken.

2. Eetcultuur

Eten, hoe beperkt de porties voor de bewoners ook zijn, is een belangrijk onderdeel van het leven in een rusthuis. Er dient derhalve veel aandacht te zijn voor een totale eetcultuur, waarbij een verzorgde bediening, lekkere maaltijden, sfeer, een aangename omgeving, … centraal staan.

3. Hygiëne

Alle hygiënische voorschriften, zoals geformuleerd in het Koninklijk Besluit van 7 februari 1997 inzake de algemene voedingsmiddelenhygiëne, zijn van toepassing. Dit KB introduceert de principes van HACCP voor alle grootkeukens.

4. Ingrediënten

De keuze van de voedingswaren is bijzonder belangrijk. Een goed inkoopbeleid moet het mogelijk maken om kwalitatief goede en verse producten tegen een behoorlijke prijs aan te schaffen. Bijzondere aandacht dient te gaan naar voldoende afwisseling en gezonde voeding. Waar mogelijk wordt voeding in het gezondheidsproces van de bewoners betrokken.