Aanpassing bezoekregeling

Aanpassing bezoekregeling


Geachte familieleden,

Domein Castelmolen heeft besloten om de bezoekregeling aan te passen van code oranje naar code geel. Dat wil zeggen dat er terug bezoek op de kamer mogelijk is vanaf 31/08/2020.

We trachten een evenwicht te zoeken tussen de noden van de mensen, een zo laag mogelijk besmettingsrisico en de mogelijkheden van het personeel en de organisatie. Dit is een eerste stap richting herstel.

Er zal voor elke bewoner 1 bezoek per week mogelijk zijn op een vaste dag in de week per verdiep:

 • op maandag verdieping 0
 • op dinsdag verdieping 1
 • op woensdag verdieping 2
 • op donderdag verdieping 3

De bezoeken zullen plaatsvinden telkens van 14u tot 16u.

Een afspraak maken kan enkel telefonisch via de sociale dienst op het nummer 054/33 04 11 en enkel van maandag tot en met vrijdag tussen 9u-16u.

Voorwaarden:

 • Wanneer u zich naar de kamer begeeft vragen wij u om STEEDS rechts te stappen op de gang.
 • Gelieve tijdens het gehele bezoekmoment zo weinig mogelijk contactpunten aan te raken.
 • Maximaal 2 bezoekers per keer uit dezelfde bubbel.
 • Bezoekers hebben de laatste 14 dagen geen symptomen vertoond: koorts, hoesten, ademhalingsproblemen. Ook bij een positieve test zonder symptomen in de laatste 14 dagen, is bezoek niet mogelijk.
 • Bezoekers of leden uit zijn/haar bubbel zijn de laatste 14 dagen niet teruggekeerd uit een rode zone
 • De bezoekers zijn verplicht om een eigen mondmasker te dragen gedurende de gehele aanwezigheidsduur, ook op de kamer.
 • Bezoekers bekijken op voorhand volgende filmpjes of nemen minimaal de overzichten in bijlage door:

Voorbereiding van het bezoek:

 • Elke aanvraag tot bezoek gaat via de sociale dienst. Er wordt afgesproken wie aanwezig zal zijn, waar de bezoeker zich aanmeldt en wanneer.
 • Bezoek zal doorgaan op de kamer.
 • U blijft ten allen tijde op de kamer. Andere kamers en gemeenschappelijke ruimtes mag u niet betreden.

Het bezoek zelf:

 • Van de bezoeker verwachten we dat hij/zij alle stappen zoals voorgeschreven volgt. Indien niet, kan een bezoek stop gezet worden en verdere bezoeken geweigerd worden.
 • Er wordt van de bezoekers verwacht dat ze bij het wachten ook rekening houden met social distancing en dus 1,5m afstand houden van elkaar.
 • Er wordt tijdens het bezoek niets aangeboden om te eten of te drinken. Alsook zal er geen toiletbezoek mogelijk zijn voor bezoekers.
 • Het is verboden om eten, drinken, cadeaus, was en dergelijke via het bezoekmoment binnen te brengen. Dit blijft via de receptie verlopen.
 • De bezoeker gebruikt handalcoholgel bij het binnenkomen van het woonzorgcentrum.
 • Elke bezoeker zal geregistreerd worden: naam, adres, band met de bewoner en telefoonnummer.
 • De bezoeker zal bij elk bezoek een document invullen en ondertekenen (al dan niet op voorhand)(zie bijlage), waarin hij verklaart dat hij/zij op de hoogte is gebracht van de afspraken die gelden voor het verloop van het bezoek en ondertekent een verklaring op eer dat hij de laatste 14 dagen symptoomvrij is en de laatste 14 dagen niet positief getest werd op COVID-19. Het ondertekenen van het document is een vereiste van Agentschap Zorg en Gezondheid. Indien ondertekening geweigerd wordt, kan het bezoek niet verdergezet worden.
 • Huisdieren zijn niet toegelaten.
 • Kinderen onder de 12 jaar zijn niet toegelaten. Kinderen boven de 12 jaar worden meegerekend als 1 persoon en moeten ook een mondmasker dragen.
 • Bezoekers die zelf behoren tot de risicogroep moeten zich bewust zijn van de mogelijke risico’s verbonden aan het bezoek.
 • Bij het verlaten van de kamer steeds RECHTS lopen en zou weinig mogelijk contactpunten aanraken.

Na 2 weken volgt een eerste evaluatie van de bezoekregeling zodanig dat deze bijgestuurd kan worden waar mogelijk. Van zodra er wijzigingen zijn in de richtlijnen, brengen wij u op de hoogte.

IN GEVAL VAN BEVESTIGING VAN EEN COVID-19 POSITIEF PERSOON KAN TEN ALLE TIJDEN ONZE BEZOEKREGELING TERUGGESCHROEFD WORDEN.

In tussentijd blijven wij ons inzetten om elke mogelijke vorm van besmetting te vermijden door het strikt toepassen van de maatregelen en gebruik van beschermingsmateriaal. Wij hopen dat we tijdens het bezoek op uw volledige medewerking kunnen rekenen om dit zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen.

BIJ HET NIET NALEVEN VAN DEZE AFSPRAKEN KAN HET BEZOEK STOP GEZET WORDEN EN ZAL DE TOEGANG TOT HET WOONZORGCENTRUM GEWEIGERD WORDEN VOOR DEZE BETROKKEN PERSOON.

Wij rekenen erop dat iedereen zijn gezond verstand zal gebruiken en aan zijn/haar eigen en ieders veiligheid zal denken.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren via het algemeen nummer: 054/33.04.11