Aanpassing bezoekregeling vanaf 04/11/2020.

Aanpassing bezoekregeling vanaf 04/11/2020.


Beste families en bezoekers,

Naar aanleiding van de stijgende cijfers betreffende de coronabesmettingen en het invoegen van een lockdown, hebben wij het advies ontvangen van het Agentschap Zorg & Gezondheid om de bezoekregeling terug te schroeven.

Vanaf woensdag 04/11/2020 zal het bezoek volgende afspraken omvatten:

Elke bewoner kan dus 2 bezoekers ontvangen, maar niet tegelijkertijd, dus 1 bezoeker per keer.

Wij raden aan dat de betrokken bezoekers goed met elkaar afspreken.

- Eén vast contact gedurende de gehele lockdown.

Eén vast contact dat per 14 dagen kan wisselen.

Het bezoek dient nog steeds op voorhand vastgelegd te worden via de sociale dienst.

Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 9u en 16u via het algemeen nummer: 054/33.04.11

De bezoeken zullen terug telkens doorgaan van maandag tot en met vrijdag van 14h-18h.

Tijdens weekend en feestdagen zal er geen bezoek toegestaan worden.

Het is nog steeds verplicht om als bezoeker een mondmasker te dragen, en het gebruik van een chirurgisch mondmasker wordt sterk aangewezen.

Vanaf heden zullen onze bewoners ook sterk gestimuleerd worden om een mondmasker te dragen tijdens de bezoekmomenten.

Indien men zich niet aan de regels houdt, kan het bezoek ten allen tijde stopgezet worden.

De mogelijkheid tot SKYPEN is nog steeds van kracht en dit kan op weekdagen tussen 13u en 16u. Om het mogelijk te maken dat iedereen contact kan leggen met zijn/haar familie, willen we vragen om rekening te houden met volgende afspraken: op afspraak na telefonisch contact met de verantwoordelijke op de afdeling, alsook willen we vragen om deze contacten te beperken in timing.

Ook bij palliatieve situaties blijft bezoek nog altijd mogelijk. Dit zal ook regelmatig geëvalueerd worden tussen directie, preventieteam en onze CRA.

Uiteraard rekenen wij op het gezond verstand van alle burgers en willen we toch nog eens een oproep doen naar het bezoek te beperken in hoeveelheid om zo de kans op verspreiding van het virus te verkleinen.

Alle maatregelen werden opgelegd vanuit Agentschap Zorg- en Gezondheid worden binnen het WZC gevolgd.

Hoogachtend,

Directie en team Domein Castelmolen