Bezoekregeling update 15/01/2021Belangrijke update 15/01/2021!

Beste familieleden,

Domein Castelmolen heeft besloten om de bezoekregeling in de nieuwe cafetaria mogelijk te maken en dit vanaf 21/01/2021 t.e.m. 29/01/2021.
We trachten een evenwicht te zoeken tussen de noden van de mensen, een zo laag mogelijk besmettingsrisico en de mogelijkheden van het personeel en de organisatie. Dit is een eerste stap richting herstel en bezoekregeling op de kamer.
Er zal momenteel voor elke bewoner 1 bezoek per 1 week mogelijk zijn, zodanig dat iedere bewoner de kans krijgt om bezoek te ontvangen en om de dagelijkse werkplanning vlot te kunnen laten verlopen.
De bezoeken zullen plaatsvinden van maandag tot en met vrijdag, telkens op 3 momenten (13u30, 14u30 en 15u30)
Een afspraak maken kan enkel telefonisch via de sociale dienst op het nummer 054/33 04 11 en enkel van maandag tot en met vrijdag tussen 9u-16u.
Voorwaarden:
- Voldoende personeel op dienst om begeleiding van het bezoek te voorzien
- Noodzakelijk beschermingsmateriaal is voldoende aanwezig
- Bezoek kan enkel doorgaan door de meest naaste verwanten of vertrouwenspersoon, maximaal 1 bezoeker per keer en telkens dezelfde bezoeker
- Bezoekers hebben de laatste 14 dagen geen symptomen vertoond: koorts, hoesten, ademhalingsproblemen. Ook bij een positieve test zonder symptomen in de laatste 14 dagen, is bezoek niet mogelijk.
- De bezoekers zijn verplicht om een eigen mondmasker te dragen.
- De bewoners zullen een chirurgisch mondmasker dragen.
- Bezoekers bekijken op voorhand volgende filmpjes of nemen minimaal de overzichten in bijlage door:
https://www.youtube.com/watch?v=ioppHbcUk-0
https://mondmasker.zotvanzorg.be/mondmasker

Voorbereiding van het bezoek:
- Elke aanvraag tot bezoek gaat via de sociale dienst. Er wordt afgesproken wie aanwezig zal zijn, waar de bezoeker zich aanmeldt en wanneer. De duurtijd van de bezoeken wordt beperkt tot 20 minuten om alles organiseerbaar te houden.
- Bezoek zal doorgaan in de nieuwe cafetaria op D0.
- Voor elke bewoner wordt een weloverwogen beslissing gemaakt of bezoek al dan niet mogelijk is en onder welke vorm.

Het bezoek zelf:
- Van de bezoeker verwachten we dat hij/zij alle stappen zoals voorgeschreven volgt. Indien niet, kan een bezoek niet plaatsvinden.
- Er wordt van de bezoekers verwacht dat ze bij het wachten ook rekening houden met social distancing en dus 1,5m afstand houden van elkaar.
- Er wordt tijdens het bezoek niets aangeboden om te eten of te drinken. Alsook zal er geen toiletbezoek mogelijk zijn voor bezoekers.
- Het is verboden om eten, drinken, cadeaus, was en dergelijke via het bezoekmoment binnen te brengen. Dit blijft via de receptie verlopen.
- De bezoeker gebruikt handalcoholgel bij het binnenkomen van de bezoekersruimte.
- De temperatuur van de bezoeker wordt gemeten.
- Elke bezoeker zal geregistreerd worden: naam, adres, band met de bewoner, telefoonnummer en temperatuur.
- De bezoeker zal bij elk bezoek een document invullen en ondertekenen (al dan niet op voorhand)(zie bijlage), waarin hij verklaart dat hij/zij op de hoogte is gebracht van de afspraken die gelden voor het verloop van het bezoek en ondertekent een verklaring op eer dat hij de laatste 14 dagen symptoomvrij is en de laatste 14 dagen niet positief getest werd op COVID-19. Het ondertekenen van het document is een vereiste van Agentschap Zorg en Gezondheid. Indien ondertekening geweigerd wordt, kan het bezoek niet verdergezet worden.
- Bezoekers die zelf behoren tot de risicogroep moeten zich bewust zijn van de mogelijke risico’s verbonden aan het bezoek.
- De bewoner kan na het ontsmetten van de handen, plaatsnemen aan de andere zijde van de tafel met +1,5 meter afstand tussen beide. Er zal op elke tafel plexiglas voorzien worden als scheiding.
- De begeleider blijft aanwezig tijdens het bezoek om blijvend de aandacht te vestigen op hygiëne en social distance en om de bewoner te ondersteunen tijdens het bezoek.
- Na afloop van het bezoek wordt de bewoner terug naar de kamer gebracht.
- De bezoekers volgen de aangeduide weg naar de uitgang via het terras en ontsmetten de handen bij het verlaten van de bezoekruimte.
Bij vertonen van symptomen en/of een positieve test van een bewoner, zal al het bezoek met onmiddellijk ingang tijdelijk opgeschort worden. Heropstart kan pas als de CRA en directie hiervoor toestemming geeft.
In tussentijd blijven wij ons inzetten om elke mogelijke vorm van besmetting te vermijden door het strikt toepassen van de maatregelen en gebruik van beschermingsmateriaal. Wij hopen dat we tijdens het bezoek op uw volledige medewerking kunnen rekenen om dit zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen.
De eerste vaccinatie van de bewoners zal plaatsvinden op 19/01/2021, de tweede op 09/02/2021. De medewerkers zullen gevaccineerd worden op 27/01/2021, het tweede vaccin zal toegediend worden op 17/02/2021.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen via het algemeen nummer: 054/33.04.11

Met vriendelijke groeten,
Directie en Team Castelmolen.