Update 02 juli 2021

Update 02 juli 2021


UPDATE BEZOEKREGELING VANAF 2 juli 2021.

Geachte familieleden en bezoekers,

Nu ook buiten de woonzorgcentra elke dag meer en meer oudere en kwetsbare personen gevaccineerd zijn, kunnen de woonzorgcentra weer meer bezoek toelaten.

Vanaf 02 juli 2021 zullen de maatregelen omtrent het bezoek versoepelen:

 • Al het bezoek zal nog steeds enkel en alleen via de hoofdingang gebeuren.
 • Iedere bezoeker registreert zich op de registratielijst bij het betreden van het woonzorgcentrum.
 • Er zullen nu maximum 8 bezoekers per bezoekmoment toegelaten worden.
 • We vragen met de nodige ernst dat nog steeds iedere bezoeker een chirurgisch mondmasker draagt.
 • Wie een sneltest wenst bij aankomst in het woonzorgcentrum kan zich daarvoor melden aan de receptie indien u nog niet gevaccineerd bent.


Vanaf 02 juli 2021 zullen de maatregelen omtrent onze cafetaria ook versoepelen:

 • U kan uw bezoek ook aanvangen of verderzetten in onze cafetaria en dit ook met 8 bezoekers per bezoekmoment.


Wij rekenen uiteraard op het gezond verstand van u als bezoeker aan dit kwetsbare publiek.

Gelieve dan ook volgende aandachtspunten te respecteren:

 • Goede handhygiëne,
 • 1,5 meter afstand respecteren,
 • Het correct dragen van een chirurgisch mondmasker,
 • Nauwe contacten beperken,
 • Als bezoeker vertoont u geen symptomen zoals: koorts, hoesten, ademhalingsproblemen, enz…..,
 • U heeft de afgelopen 7 dagen geen hoog-risico contact gehad,
 • Indien u uit het buitenland komt waar de zone rood gekleurd is gelieve dan de 7 dagen quarantaine te respecteren, dit in het belang van onze bewoners.


Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen via het algemeen nummer: 054/33.04.11

Met vriendelijke groeten,

Directie en Team Castelmolen.