Update bezoekregeling 29 oktober 2021.

Update bezoekregeling 29 oktober 2021.


UPDATE BEZOEKREGELING VANAF 29 oktober 2021.

Geachte familieleden en bezoekers,

Aangezien er steeds meer (grote) uitbraken in de woonzorgvoorzieningen zijn. Willen we via deze weg gebruik maken om te benadrukken dat het van het allergrootste belang is om de combinatie van maatregelen strikt na te leven en op te volgen. Tegen een verdere toename van besmettingen en uitbraken kan enkel een dam worden opgeworpen door de “én-én-én-verdedigingslinie” te bewaken:

Vanaf 29 oktober 2021 zullen de maatregelen opgelegd door Agentschap Zorg en Gezondheid omtrent het bezoek terug iets strenger worden:

 • Al het bezoek zal nog steeds enkel en alleen via de hoofdingang gebeuren.
 • Iedere bezoeker registreert zich nog steeds op de registratielijst bij het betreden van het woonzorgcentrum.
 • Er zullen nu maximum 4 bezoekers per bezoekmoment toegelaten worden.
 • We vragen met de nodige ernst dat nog steeds iedere bezoeker een chirurgisch mondmasker draagt gedurende het GEHELE bezoek ( dus ook op de kamer!!).
 • We raden ook aan om de bewoner waar u bij op bezoek komt te stimuleren om een chirurgisch mondmasker te dragen gedurende uw bezoek.


Wij rekenen uiteraard op het gezond verstand van u als bezoeker aan dit kwetsbare publiek.

Gelieve dan ook volgende aandachtspunten te respecteren:

 • Goede handhygiëne,
 • 1,5 meter afstand respecteren,
 • Het continue correct dragen van een chirurgisch mondmasker,
 • Nauwe contacten beperken,
 • Als bezoeker vertoont u geen symptomen zoals: koorts, hoesten, ademhalingsproblemen, enz…..,
 • U heeft de afgelopen 7 dagen geen hoog-risico contact gehad,
 • Indien u uit het buitenland komt waar de zone rood gekleurd is gelieve dan de 7 dagen quarantaine te respecteren, dit in het belang van onze bewoners.

--> Alle maatregelen samen vormen een onlosmakelijk geheel in het beleid ter voorkoming van besmetting en/of de verdere verspreiding ervan.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen via het algemeen nummer: 054/33.04.11


Met vriendelijke groeten,

Directie en Team Castelmolen.